Weber Türkiye

Weber'le tanışın

 

1665 yılında Fransa’da kurulan Saint-Gobain, bugün dünyanın en inovatif ilk 100 şirketinden biri olarak 75 ülkede, 170.000 üzerinde çalışanı, 1.000’e yakın üretim tesisi ile hizmet veriyor. Sürdürülebilir yaşam alanları yaratma hedefi, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma motivasyonu ile çalışan Saint-Gobain, yüksek performanslı ve yenilikçi ürünler ile çözümler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyor.

Saint-Gobain, 3 ana iş kolunda faaliyet gösteriyor;

 • Yapı  Malzemeleri (Endüstriyel Harçlar, Alçı, İzolasyon, Boru, Dış Cephe Ürünleri)
 • Yenilikçi Malzemeler (Düz Cam, Yüksek Performans Ürünleri, Aşındırıcılar, Plastik, Cam Elyaf)
 • Yapı Malzemeleri Dağıtımı

Saint-Gobain uluslararası websitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Saint-Gobain Türkiye websitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Saint-Gobain Yapı Malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren grup şirketlerimizi ziyaret etmek için tıklayınız:

İzocam

Rigips

Pam

Saint-Gobain Grubu’nun yapı ürünleri iş kolunda 1927 yılından beri faaliyet gösteren Weber, bugün 62 ülkede 10.000 çalışanı ve 200’e yakın üretim tesisi ile hizmet veriyor. Köklü yerel bilgi birikimini, uluslararası AR-GE deneyimi ile birleştiren Weber, dünya genelinde dış cephe ve ısı yalıtımı, seramik ve doğal taşlar, teknik harçlar, zeminler, örme duvarlar ve iç cepheler için yüksek standartlarda çözümler sunuyor.

Weber uluslararası websitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

 

Yeni projeler ve renovasyon için farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunan Weber, Türkiye’de 1998 yılından beri faaliyet gösteriyor. Seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları, dış cephe ve ısı yalıtımı, su yalıtımı ve teknik harçlar, zemin sistemleri ve iç cephe boyaları ile geniş bir ürün portföyüne sahip olan Weber’in Türkiye’de 6 fabrikası, 8 bölge müdürlüğü ve yaygın bir bayi ağı bulunuyor.

Kalite ve Çevre  Politikası - 23.11.2022

Endüstriyel harç üretiminde Dünya lideri  Saint-Gobain Weber, sektördeki en önemli konunun insana ve çevreye verilen değer olduğuna inanmaktadır. Türkiye çapında farklı coğrafi bölgelerde kurulmuş fabrikaları ve güçlü satış ekibiyle iş ortaklarına doğru ürün ve servisleri sunmayı hedefleyen Weber bu doğrultuda;

 • Tasarlayanların, üretenlerin, inşaa edenlerin ve yapıların içinde yaşayanların beklentilerini anlayarak bunlara uygun yenilikçi çözümler sunmayı (Marka olarak verdiğimiz sözlere uymayı),
 • Kaynaklarımızı şirket stratejisi ile uyumlu şekilde yönetmeyi (Yatırımlar, ekip organizasyonu, uzmanlık vb, ...)
 • Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın kalite ve çevresel farkındalığını arttırmayı,
 • Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için ürünlerimizin ve çözümlerimizin güvenilirliğini sağlam süreçlerle garanti altına almayı,
 • Ürün ve süreç tasarımında hammadde seçimi, üretim, nakliye gibi faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri dikkate alarak mevcut olan en iyi teknikleri uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Kirliliğin önlenmesi için gerekli aksiyonları almayı,
 • Yasal ve diğer ilgili taraflarca belirlenen şartlara uymayı,
 • Kalite ve çevre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirerek operasyonel mükemmeliği taahhüt ederiz.

 

Biyoçeşitlilik Politikası 

Saint-Gobain ilerlemesini, insana ve çevreye duyduğu saygının üzerine inşa eder. İnşaat sektöründeki önemli oyunculardan biri olarak insani faaliyetlerin gezegenimiz üzerindeki olası etkilerinin farkında olan Saint-Gobain, tüm faaliyet alanlarındaki değer zincirinde biyoçeşitliliğe olan etkisini yönetmeyi ve azaltmayı Grup’un sorumluluklarından biri olarak kabul eder.

Saint-Gobain biyoçeşitliliği koruma, onarma, artırma ve iyileştirme hedefinin yanı sıra biyoçeşitliliğin adil ve sürdürülebilir kullanımını ve ilgili tüm tarafların sürece dahil olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Saint-Gobain, biyoçeşitliliğe olan etkisini azaltma amacına ulaşabilmek için Grup çapında aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

 • Biyoçeşitlilikle ilgili risk ve fırsatların tanımlanması, önceliklerin belirlenmesi ve gerekli takip çalışmalarının yürütülmesi için, her bir sektör için ekosistem hizmetleriyle olan karşılıklı bağımlılık durumunun analiz edilmesi ve Biyoçeşitlilik Yönetim Eylem Planı (B’MAP)’nı devreye alması gereken hassas işletmelerle ilgili bir öncelik listesinin oluşturulması,
 • Faaliyetlerimizin biyoçeşitliliğe olan doğrudan etkilerinin azaltılması için, Etki Azaltma Hiyerarşisi’ne dair genel ilkelerin (birincil olarak kaçınma, azaltma ve nihai olarak dengeleme) işletme sahalarında, yeni işletmelerde, mineral kaynaklarının çıkarılması işlemlerinde, yaşam kaynaklarının kötüye kullanımında ve nakliye hususlarındaki eylemlerle birlikte devreye alınması,
 • Tedarik zincirimiz üzerinden dolaylı etkilerimizi yönetebilmek için, tedarikçilerimizin taahhütlerine bir biyoçeşitlilik bileşeni eklemek ve özellikle hassas olarak nitelendirilen doğal ve mineral kaynaklarıyla alakalı satınalma kategorilerindeki tedarikçilerin sorumlu çalışma ilkelerini devreye aldıklarına emin olmak,
 • Biyoçeşitliliği bir yenilikçilik ve iş fırsatı kaynağına dönüştürmek için, doğal hammaddelerin üretiminden son tüketicilerin kullanımı sonrasındaki yaşam döngülerinin sonuna kadar tüm ürünlerimizin ekosistemlere zarar vermediğine emin olmak ve inşa edilmiş çevrede doğanın geliştirilmesine destek sağlayacak çözüm ve hizmetlerle geleceğin kentleriyle ilgili bir pazar oluşturabilmek,
 • Tüm paydaşları sürece dahil ederek kolektif bilginin güçlendirilmesine ve biyoçeşitliliğin genele yayılmasına katkı sağlamak için, biyoçeşitliliğin taşıdığı değerle ilgili olarak kendi çalışanlarımız ve yerel harici paydaşlarımız da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarda bir farkındalık yaratmak.

Saint-Gobain, bu Biyoçeşitlilik Politikası aracılığıyla, faaliyetlerinin çevreye olan etkisini olabildiğince en aza indirmek konusundaki kararlılığını ortaya koyarken sürekli gelişmeye odaklanan sorumlu bir firma olduğunun da bilincinde hareket eder.  

Güvenlik Politikası (Eylül 2021)

Saint-Gobain Weber olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Saint-Gobain Weber’in faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin de Saint-Gobain Weber ’in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • Saint-Gobain Weber Türkiye ’yi İSG uygulamaları açısından, gerek Grup içinde ve gerekse bölgede, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Saint-Gobain Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği İlkeleri için tıklayınız.

 

Kariyet Fırsatları için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Hiz./Şirket Bilgileri için tıklayınız.

Weber Türkiye

İnsan Kaynakları