Mantolama ilgili merak edilenler

Mantolamaya dair merak ettiğiniz tüm sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

  • Isı yalıtımı binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır, enerji tasarrufu sağlar,
  • Isı yalıtımının korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve bakım gerektirmez,
  • Kış aylarında ısıtma, yaz aylarında da soğutma giderlerinin düşmesine katkı sağlar,
  • Binalarda ısının homojen dağılımını sağlar,
  • Bina içindeki rutubeti önler, sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşturur,
  • İç yüzeylerde terleme sonucu oluşan küfü, siyah lekeleri, sıva ya da boyaların kabarmasını engeller,
  • Binalarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu oluşabilecek hasarı engeller,
  • Dış cephelerde kalıcı güzellik sağlar,
  • Atmosfere giden karbondioksit miktarını düşürerek, hava kirliliğinin azalmasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur

Çünkü kolon, kiriş, perde duvar gibi bölgelerde oluşabilecek ısı köprüleri, binalarda ısı kaybına neden olur ve bu ısı köprüleri sadece dış cephe ısı yalıtımı ile tamamen kaplanabilir.

Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı sayesinde, ısı köprülerinin tamamı için ısı kaybı önlenmiş olur.

Ayrıca dış cephe ısı yalıtımı sayesinde, binanın dış cephesi aşırı ısınma, aşırı soğuma, yağış ve don gibi olumsuz hava şartlarına maruz kalmaz, cepheden su emilimi dengelenir. Böylece uzun yıllar deformasyon  (çatlama, kabarma vb.) oluşmaz.

Evet yapılabilir. Ancak iç cephe ısı yalıtımı uygulamaları ile binalarda bulunan kolon, kiriş, perde duvar gibi ısı köprüleri tamamen kaplanamaz.  Isı köprüleri, binalarda en fazla ısı kaybının olduğu bölgelerden biri olduğu için dış cepheden kaplanmalıdır.

İç cepheden yapılan ısı yalıtımı, yoğuşma ve terleme sorunlarının çözümü değildir. Özellikle tavan döşemelerinin dış cephe ile kesiştiği noktalarda rutubet ve küf oluşumları iç cephe ısı yalıtımı ile tam olarak ortadan kalkmaz. 

İç cephe uygulamaları, binalardaki kullanım alanını daraltır. Ayrıca yaşama alanlarına bakan yüzeyde yer alacağı için konut içinde daha çok darbe ve hasar almaya müsaittir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı binalarda iç cephe ısı yalıtımı önerilmez. Etkili çözüm almak için dış cephe ısı yalıtım uygulaması yapmak doğru bir tercihtir.

Isı yalıtımının ses yalıtımına katkısı vardır. Mineral kökenli ısı yalıtım levhaları (taşyünü, cam yünü, vb.) ile yapılan ısı yalıtım uygulamalarının ses yalıtımına katkısı daha fazladır. 

Isı yalıtımı bina içindeki ortam sıcaklığının maksimum süre ile muhafaza edilmesi için uygulanır. Kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Konutun soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirir. Bu yüzden sıcak iklimlerde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Tek cepheye yapılan ısı yalıtım uygulamaları, ısı köprüleri oluşturur ve kesintisiz bir ısı yalıtımı sağlayamaz. Binanın ısı yalıtımı yapılmayan diğer cepheleri ve çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama gibi bileşenler ısı kaybına devam eder. Bu nedenle tüm cephe ve bileşenlerine ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Tek cephe ısı yalıtım uygulamaları kesinlikle yeterli değildir.

Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamaz. Dış cephe ısı yalıtımı bu malzemelerin arka tarafına uygulanmalıdır. 

Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, yapı malzemesidir, ısı yalıtım malzemesi değildir. Betonarme binalar hangi malzemeden yapılmış olursa olsun tüm cepheler, kolon ve kirişler çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalıdır. 

Isı yalıtım performansı, ısı yalıtım malzemesinin yalıtkanlık değeri ve kalınlığı ile doğru orantılıdır. Başka bir deyişle, ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, performans da artar. Dış cephe boyalarının uygulama kalınlıkları çok ince olduğu için istenilen ısı yalıtımı performansını sağlayamazlar. 

Enerji kimlik belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren resmi belgedir.

Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur.

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereğince alınması zorunlu olan enerji kimlik belgesi, weber primetherm mantolama sistemi ve weber plustherm mantolama sistemi kapsamında metraj limiti içermeksizin ücretsiz olarak verilir.

Enerji kimlik belgesi, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından, proje aşamasındaki yeni binalar için ise serbest mühendislik ve müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.

5 Aralık 2008 Tarihli 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan"Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği", yeni veya mevcut binaların enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılar. Mevcut binalara en geç Ocak 2020 yılına kadar Enerji kimlik belgesi alınmalıdır ve alınan belge, düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.  Eğer bina kiralanacaksa veya satılacaksa, enerji kimlik belgesi olmadan bu işlemler, 2020 yılından itibaren yapılamaz.

Binalara verilen, A’dan G’ye kadar sınıflandırılan enerji sınıfının yükseltilmesi için binanın ısı kaybı minimize edilmelidir. Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinde meydana geldiği için dış cephe ısı yalıtım uygulaması en doğru ve kesin çözümdür. 

Belirli şartlar altında bir yapı malzemesi yangına karşı gösterdiği davranışa yangın dayanımı denir. Yapı malzemesinin yangına karşı verdiği tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit edilir.

weber.therm taşyünü ısı yalıtım levhası ise inorganik hammadde olan bazalt taşının 1350-1400°C’de ergitilerek elyaf haline getirilmesi yolu ile özel olarak üretilmektedir ve TS EN 13501-1’e göre “yanmaz malzemeler”olan A1 sınıfındandır. weber.therm taşyünü kullanılarak oluşturulan sistemler de A1 sınıfındadır.

TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği  (BEP) ısı yalıtım uygulamalarında uyulması gereken kuralları belirler. Mevcut ve proje aşamasındaki binaları kapsar.

Kat mülkiyeti kanununa göre, apartman veya site yönetimine yetki verilerek sağlanan % 51’lik çoğunluk ısı yalıtımı kararı için yeterlidir.

Keşif hizmeti ile weber uygulama uzmanları bina özelindeki ısı yalıtım ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri belirler. weber, uygulama ve sistem detayları, tüketim hesaplaması, eğitim, yönetmelik ve şartnameler gibi konularda teknik destek sağlar.

Keşif hizmetimizden faydalanmak ve teknik destek almak için form doldurabilir veya Weber Çözüm Hattı 444 6 990’ı arayabilirsiniz.

Mantolamaya dair tüm ihtiyaçları 3 pakette birleştiren Weber,  yüksek dayanım ve kalıcı güzellik sağlayarak standartların ötesinde çözümler sunar. Sistemler bir araya getiren yüksek standartlı tüm bileşenleri, birbirleriyle uyum içinde çalışmaları sayesinde üstün ve uzun dönemli performans sağlayarak cepheleri yıpratıcı dış etkenlere karşı uzun yıllar korur ve onarım gerektirmez. Weber sunduğu farklı özellikte sistemleri ile tüm ihtiyaçlara çözüm sunmakta. İster çimento esaslı olsun, ister organik esaslı olsun, esneklik, yüksek darbe dayanımı, yangın dayanımı gibi farklı özelikler sunmaktadır. .

weber primetherm mantolama sistemi

weber plustherm mantolama sistemi 

weber mantolama sistemleri, Weber bayileri üzerinden satın alınmaktadır. Bize 444 6 990 numaralı çözüm hattı ya da Mantolama Teklifi Alın! formunu doldurarak ulaşmanız durumunda size en yakın noktada bulunan Weber Bayisi tarafınıza yönlendirilecektir.

weber  mantolama sistemleri, yapıştırma harcı, ısı yalıtım levhası, yüzey sıvası, dış cephe kaplamaları, dış cephe boyaları ve astarlar olmak üzere 6 ana bileşenden oluşmaktadır. Sistem dahilinde ihtiyaca göre farklı dış cephe kaplama, dış cephe boya ve astar alternatifleri kullanılabilir. Weber, sisteme dahil olan tüm bileşenler için 12 yıla varan sürede garanti temin eder.

weber mantolama sistemleri 12 yıla varan garanti süresi kapsamındadır.

Weber, ürün sorumluluk sigortası ile mantolama sistemlerinin uygulanması esnasında ve takip eden 2 sene boyunca, ürünlerin performansından kaynaklanabilecek maddi zararlar için teminat sağlar.

Proje Renklendirme Hizmeti ile Weberin 400 renkten oluşan Dış Cephe Renk Kataloğu’ndan seçeceğiniz renklerin binanızda nasıl duracağını görebilir, seçtiğiniz renk ile uyum sağlayacak tonlar ve renk kombinasyonları için size sunulan önerilerden yararlanabilirsiniz.

Mantolama sistemleri ve diğer tüm weber ürünleri ile ilgili sorularınız için, 444 6 990 no’lu Çözüm Hattı’mızdan bize ulaşabilirsiniz.

Binanın Enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini belirler. Örneğin Sınıfı A olan bir binanın ısınması ve soğuması için harcanan enerji miktarı, Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha azdır. Enerji sınıfı yüksek olan binalar, alım-satım ve kiralama işlemleri için daha çok tercih edilir. 

weber  mantolama sistemlerin fiyatı ihtiyaca göre seçilen ısı yalıtım levhası kalınlığı, dış cephe kaplama, dış cephe boya ve astar alternatiflerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Weber’den ücretsiz keşif hizmeti ve mantolama fiyatları hakkında bilgi almak için formumuzu doldurmanız yeterli!

Mantolama Teklifi Alın!

Evet kullanılabilir. weber aracılığıyla Şekerbank ve Denizbank şubelerine yapacağınız başvurularda mevcut piyasa koşullarına göre avantajlı kredi kullanmanız mümkündür. Kredi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.