Drenaj Nedir?

Weber Türkiye

Drenaj çalışması, yapı ve binaların en temel su yalıtım uygulamalarından biridir. Bina çevresindeki suyun toplanarak, yapıya ulaşmadan tahliye edilmesi de denilebilir. Drenaj çalışması hem bina sağlığı için hem de dayanıklılık için oldukça önemli bir işlemdir. Kar, yağmur suyu, toprak altında biriken su gibi birçok farklı şekilde binaların iç ve dış cephelerine zarar verebilen durumlardan binalarınızı korunmak için gerekli fizibilite çalışması yapılarak, gerekli malzemeler tedarik edilmeli ve drenaj uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

Yapılan drenaj uygulamalarında, dış duvarlardan temele sızan sular ya da yeraltı suları bina ve altyapı elemanlarına zarar vermemesi için özel bir borulama ve filtre sistemi ile toplanır, gerekli eğimin sağlanması ile binadan uzaklaştırılır.

Drenaj Türleri Nelerdir?

Yapı ve binaların sudan etkilenmemesi için yapılan drenaj işlemlerinde, konfor ve sağlamlık düzeyi artırılması amaçlanır. Drenaj hizmetleri yapısal olarak İç Drenaj ve Dış Drenaj şeklinde ikiye ayrılır. Drenaj çeşidinin seçilme işlemi konutların konumları ve çevre sınırları baz alınarak gerçekleştirilir.

Dış Drenaj Nasıl Uygulanır?

Yapı ve binalarınızın çevresine uygulanan dış drenaj çalışmalarında su sızıntılarını önlemek için birçok farklı malzeme ve materyal kullanılır. Yapılan drenaj uygulamalarında, dış duvarlardan temele sızan sular ya da yeraltı suları bina ve altyapı elemanlarına zarar vermemesi için özel bir borulama ve filtre sistemi ile toplanır, gerekli eğimin sağlanması ile binadan uzaklaştırılır. Poliüretan esaslı malzemeler, çimento esaslı malzemeler ve bitüm esaslı malzemeler, dış drenajda en sık tercih edilen ürünlerdir.

 • Bina duvarlarındaki kaplamalar sökülür,
 • Bina çevresindeki çalışmaya engel olabilecek bitki ve bahçe eşyaları taşınır,
 • Varsa hem temel hem de bina duvarındaki korozyon temizlenir,
 • Bina duvarından en az 50-100 cm dışardan başlanacak şekilde kazı çalışması uygulanır,
 • Kazı derinliği en az 30-50 cm olmalıdır,
 • Kazı tabanına 1 kat membran uygulaması yapılır,
 • Membran uygulamasının ardından ısı yalıtımı en az 3 cm kalınlıkta olacak şekilde uygulanır,
 • Uygun drenaj boru hatları döşenir,
 • Drenaj hattının üstü toprak ile kapatılır,
 • Bina duvarlarından çıkarılan kaplamalar tekrar döşenir ve bina yüzeyi eski haline getirilerek işlem tamamlanır.

İç Drenaj Nasıl Uygulanır?

Bina ve yapılarda çevre durumu müsait değilse ve dış drenaj için uygun bir ortam yoksa iç drenaj uygulamalarına başvurulur. İç drenajda bodrum katı kullanılır. Elastomerik reçine esaslı malzemeler ve poliürea esaslı malzemeler iç drenajda en sık tercih edilen ürünlerdir.

 • Bodrum zeminindeki kaplamalar sökülür,
 • Bodrum zemininden minimum 2 metre derinlikte olacak şekilde, 50 cm eninde ve 50 cm boyunda bir kuyu eklenerek çalışmalara başlanır,
 • Kuyunun etrafı beton ile kaplanır,
 • Otomatik su motoru kuyu üzerine monte edilir,
 • Toplamda 2 adet olmak üzere drenaj boruları kullanılır,
 • Borulardan biri suyun döküleceği alana doğru yönlendirilir diğeri ise kuyuya indirilir,
 • Kuyuya indirilen boru en az 15-20 cm aşağıda olmalıdır ve süzgeç ile kullanılmalıdır,
 • Bodrum zemininde bulunan veya sızıntı halinde olan su 40-50 cm seviyeye geldiğinde su pompası sayesinde dışarı atılır ve işlem tamamlanır.

Drenaj Uygulamalarının Faydaları

Drenaj, bina yapısının bozulmasını önleyen en temel uygulamalardandır. Binalarınızın temellerinin sağlam kalmasını ve bölgesel çürüklerin oluşmasını engelleyen drenaj uygulamaları, aynı zamanda yapıların formlarının da aynı kalmasını sağlar.

Drenaj sistemi bir önlemdir ve temel su yalıtımı üzerindeki yükü azaltır. Ancak tek başına su ve nem yalıtımı sağlamaz. Drenajın salt yalıtımdaki görevi su basıncını düşürmektir. Binalarınızın ve yapılarınızın ilk günkü gibi kalmasını istiyorsanız temel yalıtım uygulamalarının tamamını yaptırmanız ve düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.

Weber’ in sunduğu su yalıtım çözümleri etkin drenaj uygulamaları ile birlikte kullanıldığında temeller  ve bodrumlar suyun zararlı etkilerinden korunmuş olmakta ve yapıların ömürleri uzatılmaktadır. Hem sizin sağlığınızı hem de konutlarınızın sağlığını düşünen yalıtım çözümleri sayesinde küf, rutubet, çatlak gibi problemlerle karşılaşmazsınız. Oluşabilecek su basmalarına, dış cephe ve iç cephe kabarmalarına da su yalıtım uygulamaları ile son vermeniz mümkün.