Polimer Nedir?

Weber Türkiye

Kelime anlamı olarak bakıldığında; poly "birçok" ve mer "tekrarlayan alt birim" anlamına gelen polimer, makromolekül veya büyük molekül adı verilen unsurların bir araya gelmesiyle oluşan madde veya malzemedir. Çok geniş bir yelpaze içerisinde yer alan, doğal veya sentetik olarak elde edilebilen polimer türleri, günlük yaşamımızın önemli bir parçası durumundadır. Öyle ki, en doğal halinde vücudumuzun DNA zinciri içerisinde kendisine yer bulan polimerler, proteinden plastik malzemeye kadar oldukça geniş bir alanda karşımıza çıkar.

Yapı Sektöründe Kullanılan Farklı Polimer Türleri

Yapı sektöründe sıvı ve toz polimerler, farklı amaçlarla ve uygulama şekilleriyle yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte malzemenin kullanım yerini ve amacını belirleyen temel etmenlerin başında polimerin yapısal olarak hangi sınıfa ait olduğu gelir.

  • Termoplastik Polimerler
  • Termoset Polimerler
  • Elastomerler

Bu şekilde 3 ayrı sınıfta toplanan polimerler, ısı altında gösterdiği davranış şekillerine göre kendisine uygun bir kullanım alanı bulur. Örneğin termoplastik polimerler genellikle amorf ya da kristal halde olur, sünek davranış sergiler ve düşük mukavemete sahiptir. Bu malzeme ısıtıldığında kolayca yumuşar ve yeniden şekillendirmek mümkündür. Ancak termoset polimerler, molekül yapılarında çapraz bağların varlığı nedeniyle ısıtılarak yeniden yumuşatılamaz, sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. HDPE (High Density PolyEthylen), termoset polimere bir örnek olup yaygın olarak doğalgaz borularında karşımıza çıkar.

Çimento Esaslı Polimer Kullanımı

Toz polimerlerin en yaygın kullanım alanı bulduğu yapı bileşenleri arasında sıva ve yapıştırma amaçlı kullanılan çimento ürünleri yer alır. Harcın yapıştırma kabiliyetini artırmasının yanında esneklik ve su direnci sağlar. Bunun yanı sıra hazırlanan malzemenin işlenebilirlik süresinin uzamasını sağlar. Bu da uygulayıcının daha rahat hareket edebilmesi anlamına gelir.

Toz polimer unsurlar ilave edildikleri harcın bileşenlerinin homojen bir şekilde karışmasını ve böylelikle harcın performansının artmasını sağlar. Malzemenin termal ve mekanik gerilim özellikleri bakımından değerlerini arttırarak elastikiyet kazanmasını sağlar. Toz polimer ilavesi ile elde edilen harçlar yüksek yapışma özelliği kazanır. Ayrıca iyi derecede alkali mukavemeti ile donma ve çözülmeye karşı dirençli bir yapı elde edilmiş olur.

Bu özellikleri ihtiva eden harçlar ile yapılabilecek işlere göz atacak olursak; mantolama işlemlerinde, seramik kaplama işlerinde, su yalıtım sıva ve yapıştırıcılarında, tamir harçlarında ve derz dolgularında kullanımı gayet uygundur.

Boya ve Kaplamalarda Polimer Kullanımı

Sıvı Polimer malzemelerin en yaygın kullanıldığı alan boya ve kaplama malzemeleridir. Bu alanda kullanılan polimerler akrilik polimerler olup genelde emülsiyon halindedirler.

"Su bazlı akrilik boya" olarak adlandırılan ürünler, su (akrilik polimer emülsiyonu) ve pigmentte asılı kalması sağlanan akrilik reçine parçacıklarından oluşur. Kuruma esnasında su buharlaşır ve reçine parçacıkları bir araya gelerek oldukça dayanıklı bir boya katmanı oluşturur. Aşınma direnci, solma mukavemeti, ışık ve ısı iletkenliği bakımından optimum fayda seviyesinde bulunan akrilik polimerler, kaplama malzemelerinde leke ve çatlama gibi deformasyonlara karşı gayet başarılı sonuçlar verir.

Yoğun şekilde sıcak ve soğuk ortamlara ve UV ışınlarına maruz kalacak binalara dış cephe kaplama ürünleri seçimi yapacaksanız akrilik polimer malzemeler iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.