Kırılmış donatılı betonlar nasıl tamir edilir?

Problem

Thumbnail

Beton içindeki alkalilerin beton yüzeyine doğru nüfuzu, donatının aşınarak paslanmasına neden olur.

Thumbnail

Havadaki kirlilik nedeniyle oluşan karbonik gazlar, asit yağmurlarının neden olduğu sülfürik anhidrit ve yağmur etkisiyle beton bünyesine nüfuz eden saf su ile birleşerek, donatının paslanmasına ve betonun Ph'ının düşerek dayanıklılığını kaybetmesine neden olur.

Thumbnail

Betonda oluşan karbonizasyon geçen zamanla doğrusal olmayan bir artış göstermektedir. B 350 için gerçekleşen karbonizasyon oluşumu aşağıdaki gibidir. - 2 senede 4 mm. - 8 senede 10 mm. - 25 senede 20 mm.

Thumbnail

Korunamayan ve su ile temas eden donatı paslanır ve hacmi 4 - 6 kat artar. Bu durum betonun patlamasına yol açar.

Thumbnail

Asagidaki durumlar yıpranmayı hızlandırır. - Betonun gözenekli, çatlak veya eksik dozlu olması, - Donatının betonun dış yüzeyine çok yakın olması, ( Doğru bir uygulama için en az 2 cm. pas payı bırakılmalıdır. ) - Atmosferik etkilerin neden olduğu aşındırmalar. ( Deniz kıyıları ve endüstriyel alanlar gibi. )

Thumbnail

Yapılacak tamirat, donatıyı koruyacak bir ortam hazırlamalıdır. - Ph alkali dengesinin kurulması, - Su ile temasının önlenmesi, - 2 cm. kalınlıkta yapılacak özel harç tamiratı, 6 cm.'lik sıradan betonun görevini rahatlıkla görecektir.