weber.dry PUR seal 2K

Poliüretan esaslı, iki bileşenli elastik su yalıtım ürünü

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

Uygulama adımları

İlgili ürünler