weber emprenye

Weber Türkiye
Weber Türkiye
Weber Türkiye

Ambalaj

Silika-silikat esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek su iticilik kazandıran şeffaf, UV dayanımlı, su itici ve koruyucu malzeme.

Belli bir eğime sahip su emici yüzeyler için su emiciliğini azaltıcı ve kirlenmeyi önleyici koruyucu malzeme olarak kullanılır.

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

Uygulama adımları

İlgili ürünler