weber swell tape

Weber - Saint-Gobain Turkey
Weber - Saint-Gobain Turkey

Ambalaj

Su ile temas etmesi durumunda şişerek genleşebilen termoplastik elastomer esaslı sızdırmazlık bandı

Uygulama alanı

Duvar, Zemin