Seramik Uygulamalarında Yüzey Teşhisi

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir uygulama için yüzeyin iyi teşhis edilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması en önemli koşullardan biridir.
Yüzey düzgün, sağlam, temiz olmalı ve gerektiği şekilde astarlanmalıdır.

Çözüm

 

1) Yüzey düzgünlüğü

Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır.
Yüzey düzgünlüğü nasıl kontrol edilir?

 1. Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve mastardan sapmalar 7 mm.'yi aşmamalıdır. Bu ölçü yoğun trafiğe maruz zeminler için 5 mm.'dir. 

 2. 1 m2'lik bir alanda sapmalar %20'nin altında ise bölgesel onarım yapılmalıdır. Sapmalar bu oranın üzerinde ise genel onarım yapılmalıdır.

2) Yüzey sertliği

 

Uygulamadan sonra seramiklerin yüzeyden ayrılmaması ve zemin çatlaklarının oluşmaması için zemin sağlam olmalıdır. 
Yüzey sertliği nasıl kontrol edilir ?
 

 1. Sivri uçlu bir alet ile birçok noktadan gelişigüzel çizgiler çizilerek zeminin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

 2. Çekiç veya murç yardımı ile eski şap ve çimento esaslı sıvalar için farklı derinliklerde zeminin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

3) Yüzey sağlamlığı

Ahşap zeminler ve döşemeler beton veya seramik döşeli zeminlere göre daha hareketlidir. Ahşap döşemenin üzerine seramiğin sağlıklı uygulanabilmesi için, yüzeyin sağlam ve düzgün olması gerekir.
Yüzey sağlamlığı nasıl kontrol edilir ?
 
 

 1. Bu test sadece ahşap yer döşemesi ve parke için geçerlidir.

 2. Üzerinde yüründüğünde parke veya döşeme oynamamalıdır. Elle bastırıldığında birleşme noktaları titreşim yapmamalı ve oynamamalıdır.

 3. Aksi durumda parke sabitlenmeli ve gerekiyorsa benzer bir malzeme ile onarılmalıdır.

4) Yüzey emiciliği

Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır.
Yüzey emiciliği nasıl kontrol edilir ?
 

 1. Yüzey su ile hafifçe ıslatılmalıdır.

 2. Su 1 dakikadan daha kısa sürede yüzey tarafından emilirse "çok emici" olarak kabul edilmeli ve weber.prim art ile astarlama yapılmalıdır.

5) Yüzey aderansı

Eski uygulama hataları, yeni uygulanacak seramik yapıştırıcısının yüzeyden ayrılmasına neden olabileceği için giderilmelidir.
Yüzey aderansı nasıl kontrol edilir ?
 

 1. Seramik döşeli yüzeylerde çekiç veya spatula yardımı ile eski seramiklerin zemini tutup tutmadığı kontrol edilmelidir.

 2. Çukur kısımların onarımı ve oynayan seramiklerin yeniden yapıştırılması gereklidir.

 3. Boyalı yüzeylerde boyanın sağlamlığını kontrol etmek için bıçak ya da falçata yardımı ile boyayı keserek kareleme yöntemi uygulanmalıdır. 10x10 cm.'lik bir alan içerisinde 2x2 mm.'lik kareler oluşturulmalıdır.

 4. Küçük karelerin %80'i dökülmüyorsa boya sağlam kabul edilmeli, aksi halde boyalı yüzey mekanik olarak sökülmelidir.

6) Yüzey temizliği

Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır.
Yüzey temizliği nasıl kontrol edilir ?
 

 1. Spatula yardımıyla tüm alçı, boya vs. kalıntıları temizlenmelidir. Mevcut marley, ahşap ve eski boyalı yüzey iyice temizlendikten sonra weber.prim TG 5 uygulanmalıdır.

 2. Yüzeyde bulunan tutkal vb. kalıntıları tamamen temizlenmelidir. Temizlendikten sonra akrilik bazlı, bitümlü ve epoksi bazlı kalıntılar üzerine weber.prim TG 5 uygulanmalıdır.

 3. Yüzeyde bulunan vernik, balmumu vb. kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir. Tozlar yıkanıp zemin kuruduktan sonra weber.prim TG 5 uygulanmalıdır.

 4. Beton yüzeyde bulunan, yapışmayı azaltıcı tüm kalıntılar yüksek basınçlı yıkama, kumlama metodu veya çelik tel fırça ile temizlenmelidir.

7) Yüzeyin nemlendirilmesi ve astarlanması

Eski uygulama hataları, yeni uygulanacak seramik yapıştırıcısının yüzeyden ayrılmasına neden olabileceği için giderilmelidir.
Yüzey aderansı nasıl kontrol edilir? 

 1. Brüt beton gibi emiciliği yüksek zeminler fırça ile su serpilerek nemlendirilmelidir. Alçı blok, alçı levha, alçı sıva gibi yüzeylere weber.prim art uygulanmalıdır.

Find all our products near you in more than 2000 outlets