Büyük boyutlu kaplama malzemeleri ile zemine uygulama yapılması

Son yıllarda kaplama seçiminin büyük boyutlu malzemelerden yana kayma eğilimi, özellikle zemin hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda yapıştırıcının görevini daha da zorlaştırmaktadır.

Uygulama

 1. Zemin, sıcaklık ve ortam nemine bağlı olarak hareket eder.

  Sıcaklık ve bağıl nem oranındaki değişiklikler sebebiyle zemin genleşip büzüştüğünde farklı bir malzemeden üretilmiş olan kaplamada da farklı oranlarda değişiklik gözlenir. 
  Bu durum, aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:

  • Uygulama yüzeyi olan şap, priz alma sürecinde hacimsel olarak küçülebilir.
  • Sıcak iklim şartlarında genleşme olabilir.
  • Su ile yoğun temas sonucu rutubete bağlı genleşme olabilir.
 2. Büyük boyutlu kaplamalar, küçük boyutlu olanlara göre daha fazla gerilime maruz kalırlar.

  Kaplama malzemesi ile yapıştırıldığı yüzeyin temas noktalarının kaplama merkezinden uzaklığı, oluşacak gerilimin artmasına sebep olur. Bu nedenle, belirli bir alanda büyük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulama, küçük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulamaya göre daha büyük gerilime maruz kalır.

 3. Zemindeki sapmalar büyük boyutlu kaplamalar üzerinde daha büyük oranda gerilim yaratır.

  Rijit olmayan bir yüzeyde boyutsal sapma meydana geldiğinde, rijit olan kaplama malzemesi aynı şekilde sapma yapmayacaktır. 
  Yüzeydeki belirli miktar boyutsal sapma için kaplamanın kapatmaya çalışacağı fark, büyük boyutlu malzemelerde daha fazla olacaktır. Böyle bir durum daha yüksek gerilime sebep olacağından, bu tür kaplamalarla oluşabilecek sorunları engellemek için yapıştırıcının daha elastik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Çözüm

Doğru uygulama ancak uygun yapıştırıcı seçimi ile mümkündür

Uygulama öncesinde seçilecek yapıştırıcı; ısı farkı, nem veya üzerindeki yük sebebiyle oluşabilecek gerilimleri absorbe edebilecek düzeyde performans seviyesine sahip olmalıdır. 
Bu amaçla farklı kaplama boyutları ve uygulama yüzeyleri için formüle edilen bazı Weber önerileri aşağıdaki şekildedir.

 1. Rijit yüzeyler

  (Çimento esaslı şap, beton gibi) 

  2000 cm2 'ye kadar olan seramik : weber.kol serakol  / weber.kol serakol konfor / weber.kol FERMAFIX
  3600 cm2 'ye kadar olan granit seramik : weber.kol flex porselen / weber.kol flex granit 
  3600 cm2 'ye kadar olan mermer, dış mekan: weber.kol flex extra weber.kol flex extra konfor

 2. Çok sınırlı hareket edebilecek yüzeyler

  (Alttan ısıtmalı döşeme gibi)

  1600 cm2 'ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer : weber.kol flex extra / weber.kol flex extra konfor

 3. Sınırlı hareket edebilecek yüzeyler

  (Ahşap döşeme gibi) 

  2000 cm2 'ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer : weber.kol flex extra / weber.kol flex extra konfor (weber.prim TG 5 üzerine) 

Find all our products near you in more than 2000 outlets