Balkon ve teraslarda seramik nasıl döşenir?

Balkon ve teraslardaki seramik kaplamalar, içeride olduklarından çok daha yıpratıcı etkenlere maruzdurlar.

Problem

  • Yüzeylerdeki don ve ani ısı değişiklikleri gibi iklimsel etkenleri termik deformasyonlara neden olması
  • Yağan yağmur sularının düzenli tahliye edilmemesi 

Çözüm

Yüzey Hazırlığı

  • Hazırlanan tesviye harcı zemine boşaltılmalı ve harca, tahliye oluğuna doğru min. % 1 oranında eğim verilmelidir.

  • Sızdırmazlığın devamlılığını sağlamak amacıyla dikey ve yatay köşeler weberep MA 200 ile pahlanmalıdır.

  • Su yalıtımı yapılacak yüzey temiz su ile ıslatılmalı ve weberdry SS-10 fırça veya mala ile tüm yüzeye birbirine dik 2 kat olarak uygulanmalıdır.

Uygulama

  • Su yalıtımı uygulamasının tamamlanmasından min. 3 gün sonra, seramik uygulamasına geçilebilir. 

  • Yüzey nemlendirildikten sonra seramikler, weberkol flex extra / weberkol flex extra konfor  kullanılarak çift taraflı yapıştırma yöntemi ile uygulanmalıdır.
  • Her 50 m2 'lik alan için en az 10 mm.'lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır (boyu 8 m.'yi geçmemelidir).

  • Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
  • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş. sorumlu değildir.

Find all our products near you in more than 2000 outlets