Balkon ve teraslarda seramik nasıl döşenir?

Balkon ve teraslardaki seramik kaplamalar, içeride olduklarından çok daha yıpratıcı etkenlere maruzdurlar.

Problem

  • Yüzeylerdeki don ve ani ısı değişiklikleri gibi iklimsel etkenleri termik deformasyonlara neden olması
  • Yağan yağmur sularının düzenli tahliye edilmemesi 

Çözüm

Yüzey Hazırlığı

  • Hazırlanan tesviye harcı zemine boşaltılmalı ve harca, tahliye oluğuna doğru min. % 1 oranında eğim verilmelidir.

  • Sızdırmazlığın devamlılığını sağlamak amacıyla dikey ve yatay köşeler weberep MA 200 ile pahlanmalıdır.

  • Su yalıtımı yapılacak yüzey temiz su ile ıslatılmalı ve weberdry SS-10 fırça veya mala ile tüm yüzeye birbirine dik 2 kat olarak uygulanmalıdır.

Uygulama

  • Su yalıtımı uygulamasının tamamlanmasından min. 3 gün sonra, seramik uygulamasına geçilebilir. 

  • Yüzey nemlendirildikten sonra seramikler, weberkol flex extra / weberkol flex extra konfor  kullanılarak çift taraflı yapıştırma yöntemi ile uygulanmalıdır.
  • Her 50 m2 'lik alan için en az 10 mm.'lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır (boyu 8 m.'yi geçmemelidir).

  • Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
  • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş. sorumlu değildir.