weber.prim TG 5

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı

Uygulama alanı

Duvar, Zemin

Uygulama adımları

Problem ve Çözüm Önerileri

İlgili ürünler