SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu belge ile Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. (“Weber”) tarafından düzenlenecek Mantolama ve Dış Cephe Pazar Araştırması kapsamında, kişisel verilerinizin Weber tarafından ne şekilde işlenmekte olduğu tarafınıza açıklanmakta ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi kullanılmadan önce açık rızanızın alınması amaçlanmaktadır.

 

Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler Nelerdir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz;

  • Adınız ve soyadınız
  • Cep telefonu numaranız
  • E-Posta Adresiniz

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda Weber tarafından işlenmektedir.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, WEBER tarafından yapılacak olan Mantolama ve Dış Cephe Pazar Araştırması kapsamında sizden bilgi alabilmek, görüşlerinize başvurmak ve tarafınıza ulaşılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Kişisel verilerinizin gizliliği şirketimizin önceliğidir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; araştırmayı yürüten Virtua Akıllı Çözümler Pazarlama Danışmanlığı A.Ş firması ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz Virtua Akıllı Çözümler Pazarlama Danışmanlığı A.Ş firması dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yurtdışına aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Weber tarafından alınan tedbirler kapsamında tarafınıza yönelik oluşturulan internet, telefon, e-posta gibi fiziksel ve dijital kayıtlar aracılığıyla, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Elde edilen kişisel verilerinizin korunması için Weber tarafından yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmakta olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir. 

İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

İşveren Weber tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak; 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
  • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, hakkınız bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ in “Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 35730 Kemalpaşa/İzmir“” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

RIZA BEYANI

Mantolama ve Dış Cephe Pazar Araştırması kapsamında Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Weber”) ile paylaştığım kişisel verilerimin Weber tarafından işin gereği kapsamında ve bu amacın gerektirdiği süre zarfında Aydınlatma Metninde açıklanan koşullarda işleneceğini ve haklarıma dair bilgilendirildiğimi; kişisel verilerimin hangi amaçlarla kimler tarafından işlenebileceğini, kimlerle paylaşılabileceğini anladığımı ve buna açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.