Neden mantolama gereklidir?

Yapılarda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla duvarların sandviç duvar yöntemi ile örülmesi, ısı yalıtım özelliği gelişmiş duvar örme elemanları kullanılması, içeriden yalıtım yapılması veya bunlara benzer diğer yöntemler ısı köprülerinin oluşmasını engeleyemezler.

İçeriden yalıtım

Dışarıdan yalıtım

Diğer yandan mantolama, cephede duvar elemanlarının oluşturduğu alanları kaplarken aynı zamanda kolon ve kirişler gibi taşıyıcı sisteme ait yüzeyleri de kaplar ve yalıtımın kesintisiz olarak yapılabilmesine olanak tanır. Bu sayede ısı köprülerinin oluşmasının önüne geçilir ve daha az enerji sarfiyatı ile istenilen konfor şartları sağlanır.

Ayrıca mantolama sistemleri ısı farklılıklarından dolayı oluşan genleşme ve büzüşme gerilmelerini tolere ederek cephede ve duvar kesitinde çatlaklar oluşmasını engeller. Dış duvar ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını asgari düzeye indirerek duvar kesiti içinde yoğuşma oluşmasının önüne geçer ve betonarme içindeki donatının korozyona maruz kalmasını engeller. Daha güvenli ve uzun ömürlü yapılar oluşturur.

Tüm bu etkenlerden dolayı mantolama binalar için oldukça gerekli bir sistemdir.

Find all our products near you in more than 2000 outlets