Mantolama uygulamalarında ne gibi önlemler alınmalıdır?

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri farklı malzemelerden imal edilmiş birçok değişik elemanın bir araya getirilmesi ile oluşan kompozit yapılardır. Bu bakımdan uygulamaları esnasında geleneksel dış cephe ürünlerine kıyasla farklı önlemler alınması gerekir.

Problem

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında köşeler çatlama riski en çok aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir.

Bu sebepten ötürü köşe noktalarında mutlaka köşe profilleri kullanılmalıdır.

Alüminyum köşe profilleri köşelere yüzey sıvası ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi ise en az 10 cm. bu uygulamanın üzerine bindirilir.

Çözüm

Dış cephe yalıtım sistemlerinde dilatasyon derzleri nasıl korunur ?

  • Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalıdır.

  • Bu tip boşluklar mutlaka uygun dilatasyon profilleri ile geçilmelidir.

  • Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat yüzey sıvası uygulanır, profil yerleştirilir.
  • Profilin ek yerleri ve donatı filesinin 10 cm. üstüste binmesine özen gösterilmelidir.

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde fuga boşlukları nasıl oluşturulur? 

  • Dış cephe üzerinde estetik bir görüntü elde edilmesi için fuga boşlukları bırakılmak istenebilir. Ancak bu boşluklar oluşturulurken doğru detay çalışması yapılmaz ise hem istenmeyen ısı köprüleri oluşacak hem de yüzeyde çatlakların oluşması riski doğacaktır.

  • Bu sebepten ötürü fuga boşlukları bırakılırken mutlaka fuga profilleri kullanılmalıdır.

  • Isı yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen kadar boşluk bırakılarak döşenir. Arada kalan bölüme ısı yalıtımının sürekliliğini sağlamak için ısı yalıtım bandı uygulanır. Bandın üzerine ise uygun boydaki fuga profili yüzey sıvası yardımı ile yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üstüne bindilir ve üzeri sıvanır. Arzu edildiği takdirde, fuga profillerinin üzeri boyanabilir.

Uyarılar ve Öneriler

  • Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
  • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş. sorumlu değildir.

Find all our products near you in more than 2000 outlets