weber.prim art


Porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde;
• Sentetik ve su bazlı boyalar öncesinde aderansı
arttırıcı ve son kat boya tüketimini minimize eden,
• Seramik uygulaması öncesinde, su ve nem
geçirimsizliğini sağlamak, tozumayı önlemek ve
sağlam yapışmayı sağlamak, 
amacıyla kullanılan saten astar.

Uygulama alanı

Duvar, Tavan

Uygulama adımları

İlgili ürünler