İç ve dış cephelerde tadilat yapılacak yüzeylerin teşhisi

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir uygulama için yüzeyin iyi teşhis edilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması en önemli koşullardan biridir.

Son kat kaplamanın cinsi nasıl tespit edilir?

 1. Ateşe maruz kalan organik (karbon kökenli) boyalar genel olarak çok kısa sürede yumuşarlar.

  • Daha kalın (1-3 mm.) olan organik kaplamalar ise ateşe maruz kalınca daha uzun sürede yumuşarlar.
  • Çimento-kireç esaslı sıvalar ise ateşten etkilenmezler.

Mevcut kaplamanın sağlamlığı nasıl kontrol edilir?

  • Boyalı yüzeylerde boyanın sağlamlığını kontrol etmek için bıçak veya falçata yardımı ile boyayı keserek kareleme yöntemi uygulanmalıdır. 10x10 cm.'lik alan içinde 2x2 mm.'lik kareler oluşturulmalıdır. Bölünmüş olan yüzeye yapışkan bant yapıştırılıp, çekilmelidir. Küçük karelerin  %80'i bantla beraber sökülmüyorsa boya sağlam kabul edilmelidir. Bu işlem yüzeyde birkaç farklı bölümde tekrarlanmalıdır.
 1.  

  • Pütürlü yüzeylerdeki boya veya kaplamanın sağlamlık durumunu anlamak için spatula veya raspa kullanımı ile boyanın yüzeyden ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilmelidir.
  • Çimento-kireç esaslı sıvaların sağlamlığının tespiti için aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.
 2.  

  • Kaplamanın sağlamlığını test etmek için bir tornavida yüzeye bastırılarak döndürülmelidir. Bu işlem yüzeyde farklı bölümlerde tekrarlanmalıdır.
  • Tornavida girmiyorsa kaplama sağlamdır.
  • Eğer tornavida hafif giriyorsa kaplama sert değil ama kabul edilebilir niteliktedir. Tornavida kolayca ve derine giriyorsa kaplamayı sökmek gerekir.

Sıvanın tutuşu nasıl kontrol edilir?

  • Ulaşılabilen her nokta bir çekiç yardımıyla yoklanmalıdır. Boşluk sesi gelip, gelmediğini tespit etmek için özellikle çatlak kısımların çevresini kontrol edilmelidir.
  • Boşluk sesi gelen kısımlar çok ise sıvanın tümü, ses gelen kısımlar bölgesel ise yalnızca o kısımlar sökülmelidir.
  • İskele montajı sırasında tüm cepheleri kontrol edilmeli, duvarı iyi tutması konusunda şüphe var ise tüm sıva sökülmelidir.

Yüzeyin emiciliği nasıl kontrol edilir?

 1.  

  • Yüzey hafifçe su ile ıslatılmalıdır.
  • Su duvar boyunca akıyorsa yüzey emici değildir.
  • Su hızla emiliyorsa yüzey emici kabul edilir.

Find all our products near you in more than 2000 outlets