Gürültü konforumuzu nasıl etkiliyor?

silentcare

İnsanların yaşam alanları ve faaliyetleri çağlar boyunca değişim göstermiştir. Bugün içisinde yaşadığımız işitsel dünyanın, yüz yıl önce hayal edilebilmesi bile imkansızdı. Nüfusun yarısından fazlasının giderek kalabalıklaşan şehirlerde yaşadığını düşünürsek, gürültünün günümüz dünyasında oldukça yaygın bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Gürültü kirliliği ne yazık ki kaçınılmaz değildir; ancak yeni projeler ve tadilatlarda gürültü çeşitli yollarla kontrol altına alınabilir.

Gürültü kirliliği duvarlardan nasıl geçer?

Ses, bir duvar ile karşılaştığı zaman enerjisi bölünür ve bazıları kaynağa geri yansırken bazıları da duvar tarafından emilir ve ısıya dönüştürülür. Geri kalan ise bitişik odada havaya iletilir. İletilen bu enerji titreşime neden olarak hiç istemediğimiz bir şekilde gürültüyü apartman sakinlerine iletir.

Gürültü kirliliği iki tür gürültüden kaynaklanmaktadır:

  • Sesler hava yolu ile oda duvarlarında titreşim yarattığı için duvardaki titreşimler ister istemez bitişik odalardaki havanın da titreşmesine yol açar. Bu sesler, binanın içinden (konuşmalar, müzik sistemleri, televizyonlar) ve dışından devamlı duyduğumuz (karayolu trafiği, trenler, uçaklar) sesleri içerir.
  • Tavan, duvar, boru ve zeminin içinden geçen sesler de titreşerek hava yoluyla bitişik odaya ses dalgalarını yayar. Bu sesler, darbeli sesleri (ayak sesleri, kazıma, mobilyaları hareket ettirme, düşürülen eşyalar, duşlar), ortak kullanılan ekipmanlardan (asansör, kazan dairesi) gelen gürültüyü ve diğer ekipmanlardan gelen gürültüyü (tuvalet yıkama, banyo armatürleri, duşlar) içerebilir.

Ses yalıtımı nedir?

Ses yalıtımı, ses enerjisini absorbe ederek veya kaynağa geri yansıtarak azaltma olarak bilinir. Bu azalma, yapı bileşeni gibi bir malzemenin akustik özelliklerini bize anlatan ses yoğunluğu seviyesiyle ölçülür.

İç cephe yalıtımı

Bazı malzemeler ses dalgalarının yankılanmalarını sınırlayabilir. Ses dalgaları emme yeteneği gösteren akustik özelliklere de sahip olduğundan ses, bu malzemeler sayesinde evin içerisinde kalır. 

Akustik için Silentcare

Sesin zeminlere, duvarlara çarpması ve havadaki ses emilimininin azaltılması gibi binalardaki akustiği iyileştirmek için tasarlanmış pek çok yenilikçi çözüm geliştirilmiştir.  Endüstriyel harçlar, akustik paspaslar ve bunlara benzer birçok aksesuardan oluşan çok bileşenli malzemeler bu yenilikçi çözümlerden bir kaçı olarak sayılabilir.