weber.rep grout rapid

Weber - Saint-Gobain Turkey
Weber - Saint-Gobain Turkey

Ambalaj

Çimento esaslı, hızlı priz alan yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim flartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı (R4)

Uygulama alanı

Zemin

Uygulama adımları

İlgili ürünler