weber foam FR

Weber Türkiye

Ambalaj

  • 750 ml/840 gr

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yanmaya karşı dirençli dolgu ve yalıtım köpüğü.

Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde; elektrik tesisatlarının, sıcak-soğuk su borularının, klima sistemlerinin duvar geçişlerinde sabitlenmesi ve yalıtımında; duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; genleşme derzlerinin kapatılmasında yangın dayanımlı dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.


Uygulama alanı

Duvar, Zemin, Tavan

Uygulama adımları

İlgili ürünler