weber foam fix

Weber Türkiye

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, havanın nemiyle kürlenen, ısı yalıtım levhalarının ve söve gibi dekoratif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilen montaj köpüğü


Yapılarda ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS ve EPS) levhaların ve söve gibi dekoratif yapı elemanlarının yapıştırılmasında montaj malzemesi olarak, duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; duvar kiriş birleşim noktalarının doldurulmasında; genleşme derzlerinin kapatılmasında dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama adımları